فارسی پنجم دبستان سرود ملی

حجم فایل : 1.9 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 11
بنام خدا فارسی پنجم دبستان
سرود ملی سرود ملّی- اهتزاز- نواخته شد- افق- فروغ- حق باوران- فرّ ایمان- استقلال- آزادی- جمهوری
قهرمان- احساسات- ورزشگاه- گردن آویز- حاضران- تبریک- خلاصه- عظمت ها- خواسته ها
ملّت- همچون- آیینه- گذشته ها- اعتقادات- می یابند- مراسم- اعلام- مسابقات
شورانگیز- احترام- غرور- معمولاً- تصوّر- ارزشمند- انتخاب- تفکّر- خصوص- موزون- موسیقی
هیجان انگیز- روحیه- دفاع- علاقه- برمی انگیزد- از خود گذشتگی- ایثار- سخت کوشی
ضامن- تقویت-مهم ترین- بهمن- اصلی- پایندگی- جاودانگی- استوار
سازندگی- عنبر- موافق- خرّمی- باغ- سنبل. واژه های مهم علاوه بر پرچم و سرود ملّی، زبان فارسی هم باعث اتّحاد و پیوستگی اقوام گوناگون است.
در کنار زبان فارسی، زبان های مادری و محلّی وطن ما مانند گنجینه ای به رشد فکری ما کمک می کنند. دانش زبانی بچّه های عزیز به واژگان زیر دقّت کنید.
خوب نیک (هم­معنی) خوب بد (متضاد)
نوشتن

هر صدایی می تواند حسی را در وجود ما برانگیزد.
ما می توانیم در مورد علل به وجود آمدن این حس ها بنویسیم.  پایان...